Regulament tombola “Discover Hunedoara”

REGULAMENT TOMBOLĂ „DISCOVER HUNEDOARA”

Târgul de Turism al României, Complexul Expozițional Romexpo București

14-16 Noiembrie 2019

Art. 1 Organizatorul Tombolei

 • Organizatorul Tombolei „DISCOVER HUNEDOARA” (denumită în continuare Tombola) este Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (denumit în continuare A.D.E.H.), care participa cu stand propriu la Târgul de Turism al României din incinta Complexului Expozițional Romexpo București, in perioada 14-16 noiembrie 2019.
 • Tombola se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a Tombolei este finală și obligatorie pentru toți participanții.
 • Regulamentul Tombolei a fost întocmit si va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul www.adeh.ro. A.D.E.H. își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după acestea au fost publicate, în prealabil pe site-ul www.adeh.ro.
 • A.D.E.H. nu își sumă nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia cât timp acestea au fost publicate pe site-ul www.adeh.ro. Niciun participant nu poate solicita continuarea Tombolei sau repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei.

Art. 2 Dreptul de participare

Participanții la tombolă sunt persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 (optsprezece) ani împliniți la data participării la Tombolă;
 2. a descărcat aplicația Discover Hunedoara App  în sistem Android sau iOS, în perioada 14-16 noiembrie 2019;
 3. a completat toate câmpurile obligatorii de pe biletul de participare disponibil în format tipărit la standul expozițional al județului Hunedoara din incinta Romexpo, pavilion B1, stand 273;
 4. a introdus în urnă un bilet de participare.

Nu pot participa la Tombola angajații organizatorului și angajații partenerilor, indiferent dacă se află în timpul serviciului sau nu.

O persoană are dreptul de a se înscrie o singură dată la prezenta Tombolă.

O persoană nu poate participa în numele altei persoane.

Prin participarea la Tombolă, participantul acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.  

Persoanele se pot înscrie la Tombolă în limita a 2000 de bilete, numerotate de la 1-2000.

Art. 3. Durata de desfășurare a tombolei

Tombola se desfășoară în perioada 14-16 noiembrie 2019, și anume pe perioada de desfășurare a Târgului de Turism al României din incinta Complexului Expozițional Romexpo București.

Art.4. Premiile acordate

Premiile acordate în cadrul Tombolei  constau în pachete de servicii turistice și obiecte după cum urmează:

Ziua 1 – 14.10.2019.

Premiul I – Experiența 1:

Premiul II – Articole textile personalizate

 • 10× jachete softshell  

Premiul III – Articole textile personalizate

 • 10× căciuli iarnă

Ziua 2 – 15.10.2019.

Premiul I – Experiența 2:

 • 1 cazare cu mic dejun  pentru 2 persoane/2 nopți (valabilitate voucher februarie-martie 2020) – Cabana Edelweiss din stațiunea Straja, județul Hunedoara

Premiul II – Articole textile personalizate

 • 10×geci  

Premiul II – Articole textile personalizate

 • 10×căciuli   

Ziua 3 – 16.10.2019.

Premiul I – Experiența 3:

 • 1 cazare cu mic dejun  pentru 2 persoane/2 nopți ((valabilitate voucher februarie-martie 2020) – Pensiunea Daiana din  stațiunea Straja – Lupeni, județul Hunedoara.

Premiul II – Articole textile personalizate

 • 10× jachete softshell  

Premiul III – Articole textile personalizate

 • 10× căciuli iarnă

Art. 5. Modalitatea de desfășurare

În perioada 14-16 februarie 2019, vizitatorii Târgului de Turism al României din incinta Complexului Expozițional Romexpo București, sau orice persoana care dorește sa participe la tombola vor descărca aplicația în sistem Android sau iOS.

Sunt valide pentru extragere doar acele persoane care după descărcarea aplicației pe telefonul mobil au completat formularul de participare și au introdus în urnă biletul de participare care are înscris pe el un număr de ordine.

Art. 6 Extragerea câștigătorilor

Extragerea câștigătorilor tombolei se va face in fiecare zi în intervalul 14-16 noiembrie 2019, ora 1600, de un membru al comisiei Tombolei „DISCOVER HUNEDOARA”. În cele 3 zile se vor extrage 1 câștigător pentru premiul 1, 10 câștigători pentru premiul 2, 10 câștigători pentru premiul 3 și o lista de 20 pentru rezerve.

 • Câștigătorii vor fi aleși din rândul persoanelor care s-au înscris la concurs conform reglementărilor prezentului Regulament în perioada 14-16 noiembrie 2019. Participanții care nu au fost extrași se raportează pentru următoarea extragere până la data de 16 noiembrie 2019.
 • Câștigătorii vor fi anunțați telefonic în fiecare zi în care se realizează extrageri în intervalul orar 1700-1800.
 • Câștigătorii trebuie să confirme telefonic în maxim 2 ore de la ora notificării telefonice, faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.
 • Câștigătorii au dreptul de a-și revendica premiile de la stand propriu al județului Hunedoara din cadrul Târgului de Turism al României din incinta Complexului Expozițional Romexpo București, până la data de 17.11.2019 ora 1200.
 • În cazul în care un câștigător nu este validat, A.D.E.H. va aloca premiul participanților din lista de  rezerve, în ordinea extragerilor din urnă.
 • Evidenta exactă a câștigătorilor va fi ținută de membri comisiei Tombolei „DISCOVER HUNEDOARA” al organizatorului la sediul organizatorului, A.D.E.H., municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 28.
 • Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se poate acorda contravaloarea în bani.
 • În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau de în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În acest caz, A.D.E.H. își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția participanților extrași ca rezerve.
 • În cazul în care premiile ce constau în obiecte (geci și căciuli), nu sunt revendicate de câștigătorii validați în termenul stipulat la alin. 5, acestea vor fi împărțite în mod gratuit vizitatorilor standului Hunedoara din incinta Romexpo, București.
 • În cazul în care premiile ce constau în experiențe (vouchere de cazare), nu sunt revendicate de câștigătorii validați în termenul stipulat la alin. 5, A.D.E.H. își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective.
 • Participaților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezenta Tombolă.

Art. 7. Informarea participanților conform Regulamentului

Prezentul regulament sta la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate putând fi consultat gratuit la standul Județului Hunedoara, in cadrul Târgului de Turism al României din incinta Complexului Expozițional Romexpo București, in perioada 14-16 septembrie 2019 sau pe site-ul www.adeh.ro.

Participarea la tombola implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Participarea la tombola se face prin respectarea art. 5 din prezentul Regulament.  

Participanții îți dau acordul ca datele lor personale furnizate la înscrierea la Tombolă să fie folosite de către organizatori în vederea contactării lor pentru înmânarea premiului câștigat.

Prin acceptarea premiului, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia să poată fi făcute publice si folosite in scopuri publicitare de către organizator in materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operațiuni.

Art. 8. Încetarea Tombolei

Prezenta Tombolă încetează începând cu data de 17 noiembrie 2019, ora 1200, dar poate înceta și în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității A.D.E.H., din motive independente de voința sa, de a continua desfășurarea Tombolei.

Art. 9. Protecția datelor personale

A.D.E.H. se obligă să respecte prevederile Regulamentului U.E. nr.679 /2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea  datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 lit. a, b, c și f din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR).

A.D.E.H. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate pe parcursul desfășurării Tombolei (numele, prenumele, numărul de telefon și semnătura) și să le utilizeze conform legislației în vigoare doar în scopul pentru care au fost acordate. Datele vor fi stocate pe o perioada realizării scopului pentru care au fost colectate și/sau pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data colectării.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către A.D.E.H. este următorul:

 1. înscrierea la Tombolă;
 2. validarea câștigătorilor la Tombolă;
 3. comunicarea către sponsori a listei câștigătorilor în vederea revendicării premiilor;

Participanții la tombolă, în calitate de persoane fizice vizate au, conform legislației în vigoare următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor personale;
 2. Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale;
 3. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, completarea datelor incomplete și ștergerea sau restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, asumându-și consecințele și fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate înainte de retragere.
 6. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere- Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participantul își asumă consecințele ce decurg din exercitarea dreptului de ștergere a datelor pe perioada desfășurării Tombolei, inclusiv în anumite situații, imposibilitatea de a participa la Tombolă sau de a revendica premiul câștigat.

Participanții pot contacta responsabilul instituției cu protecția datelor în orice moment, utilizând următoarele date de contact: Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara, e-mail: adeh_hd@yahoo.com, cu titlul prelucrare date.

Prin simpla participare la Tombolă, participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor lor de către A.D.E.H. conform prevederilor prezentului art.

Art. 10 CLAUZE  DIVERSE

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de prezentul Regulament. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • Înregistrările făcute în afara perioadei de înscrieri;
 • Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii în vederea contactării și atribuirii premiului;
 • Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiu din motive ce nu țin de Organizator;
 • Situațiile în care numărul de telefon nu poate fi identificat și ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanții la tombolă.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat.