ADEH

   Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara (A.D.E.H.) a fost înfiinţată prin hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 58/2005, scopul acesteia fiind acela de a contribui prin mijloace specifice la dezvoltarea teritorială durabilă a județului Hunedoara.

   A.D.E.H. este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. Agenţia colaborează şi cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice, agenţii de dezvoltare regională, instituţii şi servicii publice, agenţi economici, organisme neguvernamentale şi persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în dezvoltarea teritorială durabilă a judeţului Hunedoara.

   Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara îndeplinește următoarele atribuţii:

 1. Elaborează studii, proiecte, strategii, metode şi procedee concrete pentru realizarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara;

 2. Iniţiază şi pregăteşte documentaţia de fundamentare pentru realizarea proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale;

 3. Întocmeşte cereri de finanţare şi acordă asistenţă tehnică de specialitate în vederea accesării programelor de finanţare, la solicitarea autorităţilor publice, serviciilor publice, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale şi unităţilor private;

 4. Organizează acţiuni de informare, consulting, publicitate, seminarii şi simpozioane în domeniul economic şi social;

 5. Stimulează şi sprijină prin mijloace specifice desfăşurarea activităţilor promoţionale la nivel judeţean;

 6. Acordă consultanţă în domeniul promovării şi sprijinirii iniţiativei private;

 7. Asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români şi între aceştia şi partenerii străini;

 8. Sprijină înfiinţarea agenţiilor de dezvoltare locală şi a centrelor de afaceri în oraşele şi comunele judeţului Hunedoara;

 9. Organizează cursuri de formare profesională pentru personalul din cadrul primăriilor, al serviciilor publice locale şi pentru alţi solicitanţi;

 10. Accesează, în nume propriu şi în parteneriat programe de finanţare naţionale şi internaţionale pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare economico-socială;

 11. Organizează şi desfăşoară activităţi de „fund raising” pentru finanţarea/cofinanţarea unor lucrări şi obiective de interes local, judeţean sau regional;

 12. Organizează în condiţiile legii, direct sau în parteneriat cu administraţiile publice locale, instituţii, agenţi economici şi organisme neguvernamentale – centre de informare turistică în staţiunile turistice de interes naţional sau local existente şi în locaţiile cu potenţial turistic ridicat din judeţul Hunedoara;

 13. Realizează, la solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara, administrarea unor activităţi economice şi realizează, în această calitate, unele activităţi economice pentru terţi, pe bază de comenzi, convenţii şi contract, respectiv activitatea de administrare şi management a structurii de sprijinire a afacerilor – Parc de Afaceri Simeria;

 14. Formează, actualizează şi dezvoltă baze de date specifice privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Hunedoara, baze de date rezultate de pe urma activităţii de administrare şi management a structurii de sprijinire a afacerilor – Parc de Afaceri Simeria;