Conducere


NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA
1.
BEDEA CAMELIA

DIRECTOR
2.
ȘTAIER MARIA-LIANA

ȘEF SERVICIUL DEZVOLTARE, PROIECTE, TURISM
3.
BERINDEIE ROMULUS-VALENTIN

ȘEF SERVICIUL MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE