Conducere


NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA
1.
Temporar vacant – atribuții delegate șefului de serviciu ȘTAIER MARIA-LIANA

DIRECTOR
2.
ȘTAIER MARIA-LIANA

ȘEF SERVICIUL DEZVOLTARE, PROIECTE, TURISM