Parcul de Afaceri Simeria

dsc_1016

 Agenția de Dezvoltare Economico –Socială a județului Hunedoara, în calitate de administrator al Parcului de Afaceri Simeria, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional  2007-2013, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea mediului de afaceri regional și local” , Domeniul de intervenție 4.1 ”Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”cod SMIS 2298,  anunță demararea procedurii de selecție în vederea închirierii spațiilor din halele de producție ale Parcului de Afaceri Simeria, începând cu data de 29.08.2016, procedura de selecție fiind continuă și deschisă până la un grad de ocupare 100%.

In cadrul Parcului de afaceri Simeria mai sunt disponibile în vederea închirierii următoarele spații:

Sală de conferințe (540 mp, 321 locuri) – P16; (se închiriază pe oră)

Spații de birouri destinate închirierii:

 • Demisol: D31 (36,80 mp)

 • Parter: P01 (36,40 mp), P02 (87,40 mp), P13 (95,50 mp);

 • Etaj I: E1.01 (36,40 mp), E1.10 (55,70 mp), E1.11 (36,40 mp), E1.13 (95,50 mp);

 • Etaj II: E2.01 (36,40 mp) E2.02 (87,40 mp), E2.06 (55,70 mp), E2.10 (55,70 mp), E2.11 (36,40 mp).

Alte spatii care pot fi inchiriate in cadrul Parcului de afaceri Simeria:

 • Spații expoziționale interioare- aprox. 1.633 mp

 • Standuri expoziționale exterioare – in suprafață de: 128 mp; 2×162 mp si 2×170 mp;

Dosarele se depun la sediul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara din Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28 (în curtea Consiliului Județean Hunedoara), jud. Hunedoara în timpul programului de lucru (Luni între orele 7.30-16.00), persoană de contact Ștaier Liana, telefon -0354.105.676 sau la sediul Primăriei Orașului Simeria, în timpul programului de lucru (Luni între orele 7.30-16.00), persoană de contact Iacob Gigi, telefon – 0254.260005.

Selecția dosarelor și evaluarea conformității acestora cu cerințele programului se face pe parcursul a 5 zile lucrătoare de la data depunerii;

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor va avea loc în termen de 6 zile lucrătoare de la data depunerii;

Depunerea contestațiilor se va face în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor;

Afișarea rezultatelor după contestații va fi făcută la 2 zile lucratoare de la data depunerii contestației.

Dosarele depuse se analizează și se evaluează de către o Comisie de Selecție. Termenul pentru comunicare al răspunsului, în urma procesului de evaluare, este de 15 zile lucrătoare iar rezoluția se afișează la sediul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara din Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28 (în curtea Consiliului Județean Hunedoara), jud. Hunedoara, precum și pe pagina de internet www.adeh.ro.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de selecție

Pentru firmele aflate în perioada de incubare:

 1. Cerere tip (Anexa 1);
 2. Plan de afacere (Anexa 2a);
 3. Angajament de realizare a locurilor de muncă (Anexa 3);
 4. Copie după cartea de identitate a administratorului;
 5. Copie după certificatul de înregistrare la ONRC (în termen de maximum două luni de la data selecţiei);
 6. Angajament privind menținerea codului CAEN eligibil (Anexa 6)
 7. Angajament privind dovada obținerii înregistrării și autorizării societății comerciale la Oficiul Registrului Comerțului (Anexa 7)

Pentru firmele aflate în perioada de consolidare:

 1. Cerere tip (Anexa 1);
 2. Plan de afacere (Anexa 2b);
 3. Angajament de realizare a locurilor de muncă (Anexa 3);
 4. Copie după cartea de identitate a administratorului;
 5. Copie după certificatul de înregistrare la ONRC;
 6. Certificat constatator în termen de valabilitate;
 7. Acte doveditoare privind numărul de angajați (contracte de muncă, tabel Revisal);
 8. Bilanțul contabil pe ultimii 2 ani
 9. Angajament privind menținerea codului CAEN eligibil

Anexele aferente actelor necesare pentru depunerea dosarului de selecție, precum și Metodologia  de atribuire a spațiilor de birouri și a halelor de producție destinate închirierii în clădirile realizate prin proiectul “Parc de Afaceri Simeria”, cod SMIS 2298, metodologie care respectă prevederile Hotărârilor de Consiliu Județean și anume: Hotărârea 191/2015, privind Stabilirea unor măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria, modificată și completată prin Hotărârea 231/2015, Hotărârea 48/2016 și Hotărârea 155/2016 se regăsesc pe site-ul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara www.adeh.ro, sau puteți intra în posesia lor la sediul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara din Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28 (în curtea Consiliului Județean Hunedoara).

Beneficiarii proiectului sunt potenţiali întreprinzători, constituiţi în societăţi comerciale organizate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi care, la data solicitării, îndeplinesc cumulativ condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi criteriile de eligibilitate specificate mai jos:

 

IMM-uri nou înfiinţate care au potenţial de dezvoltare ridicat și care trebuie să prezinte un proiect fezabil de dezvoltare prin care să permită crearea a minimum 3 locuri de muncă în următorii 2 ani.

 

Obligativitatea de a menţine numărul de angajaţi cu care intră în infrastructură şi de a mai angaja minim trei persoane în perioada de consolidare;

Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților definite la capitolul 3. Activități eligibile.

Perioada maximă de incubare este de 2 ani.

Întreaga documentaţie va fi depusă astfel:
– Documentele care urmează a fi depuse, vor fi numerotate de la 1 la n în colţul din dreapta jos al paginii, n fiind ultima pagină a documentaţiei, fiind însoțite de un Opis, iar dosarul de selecție se  va depune într-un plic sigilat, cu mențiune “Pentru sesiunea de selecție a locatarilor Parcului de Afaceri Simeria cu data…… ( și se completează data depunerii).

Pe plicul sigilat de către solicitant se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Destinatar:
– sediul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara din Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28 (în curtea Consiliului Județean Hunedoara).
– Comisia de Evaluare
Expeditor:
– numărul de înregistrare;
– denumirea completă a operatorului economic solicitant;
– numărul de înregistrare la ORC;
– CUI/codul de înregistrare fiscală;
– adresa solicitantului, inclusiv judeţul.

Condițiile de eligibilitate și activitățile eligibile se regăsesc în  Metodologia de atribuire a spațiilor de birouri și a halelor de producție destinate închirierii în clădirile realizate prin proiectul “Parc de Afaceri Simeria”, cod SMIS 2298 (pdf) la pct 3 si 4.

Conditii de selectare a firmelor pentru incubare

IMM-urile care vor fi incluse în Parcul de Afaceri vor fi selectate de o comisie formată din reprezentanţi ai Administratorului Parcului de Afaceri, ai UAT-Județul Hunedoara și ai Uat-Orașul Simeria.

De asemenea specificăm că pentru halele de producție există branșamente și sunt montate contoare, urmând ca firmele care vor închiria spațiile să încheie contracte proprii cu furnizorii de utilăți.

Pentru orice informații sau nelămuriri, vă rugăm sa ne contactați la Nr. de tel: 0746249269 sau la sediul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara din Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28 (în curtea Consiliului Județean Hunedoara), persoană de contact Liana Staier.

PROCES-VERBAL al sedintei comisiei de selectie pentru inchirierea spatiilor din halele de productie ale PAS

Metodologia de atribuire a spatiilor in Parcul de Afaceri Simeria

Anexa_1-Cerere-tip

Anexa_2a – Model plan de afaceri- incubare

Anexa_2b – Model plan de afaceri- consolidare

anexa 3 – Angajamentul-firmelor-in-pas

Anexa 6 – Angajament privind mentinerea Codului CAEN eligibil

Anexa 7 – Angajament privind dovada obtinerii inregistrarii si autorizarii societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului

HCJH 231

HCJH 191

HCJH 48

HCJH 155

Rezultatele-selectiei-de-dosare

PV acordare ajutor de minimis SC CREATIVE CONCEPT MOB

Proces Verbal selecție SC BF SYSTEMS MANUFACTURING SRL

PROCES VERBAL SELECȚIE SC FAMILY HOLIDAYS RESORT SRL

HCJ 78.2017 Hotarare privind aprobarea unui ajutor de minimis

Proces Verbal selectie SC Creative Concept Mob SRL

P-V Selectie SC TIME BEAUTY SMART EDUCATION SRL _ 03.04.2018

PV Selectie Dosar SC MARVOMUSICPRO SRL 24.04.2018

PV Selectie Dosar SC DENTONIUM SRL 09.05.2018

PV Selectie Dosar SC GROUP IGNA SRL 06.06.2018

PV Selectie SC BSH Electrocasnice Manufacturing SRL 29.10.18

ANUNȚ- depunere solicitări închiriere spații PAS- ian. 2019

PV Selectie nr. 201 din 06.02.2019

PV Selectie Dosar SC_NICOMATIAL SRL 18.02.2019

Hotarare nr. 118/2019 modificare metodologie inchiriere spatii PAS

PV Selectie Dosar SC PANAMERIA MERV SRL 07.06.2019

PV Selectie Dosare Inchiriere Birouri_19.07.2019

PV Selectie Dosare SC BF SYSTEMS MANUFACTURING SRL_22.08.19

PV Selectie Dosar SC CENTRUL DE CERCETARE 2020 SRL

PV Selectie Dosar SC CREATIVE CONCEPT MOB 27.01.2020

PV Selectie Dosar Dentonium 08.05.2020

PV Selectie Dosar Etiquette Beauty Studio 10.06.2020